ESG: aplinkosauga, socialinė
atsakomybė ir valdysena

Tvarumo rodiklių atskleidimas jau greitai taps privalomu visiems – vienas organizacijas įpareigos Europos Komisijos direktyvos ir vietiniai teisės aktai, kiti susidurs su investuotojų spaudimu.
Bonsai-iStock-519682461

Kas yra ESG

Tvarumas, darnumas, socialinė atsakomybė, žaliosios investicijos, CSR, ESG – ši tema modernių laikų istorijoje turėjo begalę vardų. Bet paskutiniu metu verslo organizacijos, institucijos ir žiniasklaida vis dažniau naudoja sutrumpinimą ESG, kuris aiškiai apibrėžia temos esmę.

Tvarumas tai verslo poveikių valdymas šiose srityse:

  • E – environment, aplinkos apsauga
  • S – social, socialinė apsauga
  • G – governance, valdysena

Taigi, kalbėkime apie ESG. Šios temos rodiklių atskleidimas jau greitai taps privalomas visiems. Vienas organizacijas įpareigos Europos Komisijos direktyvos ir vietiniai teisės aktai, kiti susidurs su investuotojų spaudimu.

Bet daugiausia suskubs pasinaudoti tvarumo temos vertėmis – pasiekti finansavimą geresnėmis sąlygomis ar išnaudoti šią galimybę reputacijai auginti. ESG tema programuoja didelę galimybę sukurti atsparesnį verslą.

ESG tampa būtinybe.
Kaip tam pasiruošti?

„Pradedant 2025-aisiais, visos Europoje veikiančios didesnės įmonės privalės atskleisti savo tvarumo rodiklius.“

Tomas Digaitis
Fabula ESG praktikos vadovas

Tomas-Digaitis

Reguliavimas

Europos Komisija jau sutarė, jog visos Europos Sąjungoje veikiančios bendrovės nuo 2025 metų turės raportuoti ESG nefinansinius rodiklius.

Ši prievolė įsigalios netolimoje ateityje, bet ataskaitose reikės pateikti duomenis ir retrospektyviai. T. y. 2026 m. rengiamoje ESG ataskaitoje reikėtų pateikti 2025 ir 2024 metų palyginamuosius duomenis.

Didelės kotiruojamos bendrovės, dideli bankai ir didieji draudikai (daugiau nei 20 bendrovių Lietuvoje).
Bendrovės su 250+ darbuotojų ir/arba €50M apyvartos ir/arba €25M kapitalo.
Mažos ir vidutinės įmonės, kitos MVĮ savanoriškai (artėjant terminui planuojama griežtinti).
Tiesa, reguliavimas nėra vienintelis akstinas ESG temai vystytis – atskleisti nefinansinius organizacijos rodiklius kviečia ir didieji instituciniai bankai. Jau šiandien žaliuosius produktus jie siūlo palankesnėmis sąlygomis.

Vertė reputacijai

Investicijos į ESG sritis yra vertingos jau šiandien – 63 % bendrovių nurodo, jog tai augina bendrovės vertę, o tam prieštarauja vos 8 % respondentų iš 2000 tyrime dalyvavusių organizacijų.

Pažengusios organizacijos vardina privalumus:
+Lengviau pritraukti investuotojų, gauti geresnes finansavimo sąlygas
+Konkurencinis pranašumas transformuojasi į didesnį vartotojų pasitikėjimą prekės ženklu
+Lietuvoje atliktas reputacijos tyrimas rodo – įdirbis ESG srityje lemia aukštesnę reputaciją

Mūsų ESG paslaugos

Analizė

Skirtingose sektoriuose veikiantis verslas daro labai skirtingus ESG poveikius. Analizė padės identifikuoti sritis, į kurias reikia susitelkti. Tai lyg vizitas pas šeimos gydytoją – pirmasis ir svarbiausias žingsnis rūpinantis savo sveikata.

Analizę atliekame pagal autentišką metodologiją, kurią sukūrėme remiantis GRI, ESRS, GHG ir kitais pasaulyje bei Europoje naudojamais standartais.

Tai pagrindas teisingoms investicijoms ateityje.

Strategija

Iš ESG ar tvarumo temų išplaukia ne draudimai veikti, o naujos galimybės. Po analizės ir skaičiavimų svarbu susitarti, kaip veiksite ateityje. Mūsų vaidmuo – patarti, nukreipti, identifikuoti galimybes. Bet susitarti reikės jūsų verslo vadovams.

Reikšmingumo vertinimas

Norite pradėti tvarumo kelionę, bet nežinote nuo ko pradėti? Reikšmingumo vertinimas padės nustatyti aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos sritis, kuriose jūsų veikla daro įtaką.

Turėdami šį vertinimą, įgysite nuosavą tvarumo žemėlapį, jis padės naviguoti, susitelkti į didžiausio poveikio sritis ir išvengti aplinkos diktuojamų populiarių temų.

Taip pat, reikšmingumo sąvoka tik jau dvigubo reikšmingumo apibrėžimu (double materiality, angl.) yra įtraukta į naująjį Europos ESRS standartą ir turės tapti kiekvienos tvarumo ataskaitos dalimi.

ŠESD arba CO2 emisijos

Padėsime suskaičiuoti jūsų verslo CO2 arba ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijas. Tiek tiesiogines, tiek netiesiogines, tiek visos tiekimo grandinės emisijas.

Scope 1 – jūsų tiesioginės verslo emisijos (degalai, gamybos procese naudojamas kuras)

Scope 2 – netiesioginės energijos emisijos (elektros energija, centrinis šildymas)

Scope 3 – visos vertės kūrimo grandinės emisijos (nuo išteklių gavybos iki atliekų utilizavimo)

Reputacija

Žingsnius ESG srityse paversime jūsų klientams ir suinteresuotoms šalims suprantama kalba, kuri sklis įvairiomis formomis ir kanalais. „Fabula“ yra pirmaujanti Lietuvos komunikacijos paslaugų agentūra, o ESG tema – labai tinkama auginti verslo organizacijos reputaciją.

Tvarumo ataskaita

Tvarumo ataskaita – tai ne tik ataskaita. Tai Jūsų verslo kelionės tvarumo link pasakojimas. Tai įrankis, padedantis parodyti savo įsipareigojimą aplinkai, visuomenei ir geram valdymui.

Mūsų kuriamos tvarumo ataskaitos – tai ne tik sausi faktai ir skaičiai. Tai įtraukiantys pasakojimai, iliustruoti paveikslėliais, grafikais ir infografikais. Ataskaitos lengvai skaitomos ir patrauklios akims.

Tačiau nepamirštame ir tikslumo. Ataskaitos rengiamos laikantis griežtų GRI (Global Reporting Initiative) ir ESRS (European Sustainability Reporting Standards) standartų.

ESG – įmonių tvarumo ir socialinės atsakomybės svarba verslui

Aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. ESG, liet. – ASV) sritis apimanti sąvoka tampa vis svarbesnė, nes leidžia įmonėms sumažinti savo rizikas, pagerinti veiklos efektyvumą ir kurti didesnę vertę visoms suinteresuotoms šalims – akcininkams, darbuotojams, aplinkiniams žmonėms ir mus supančiai gamtai.

ESG veiksniai gali turėti įtakos įmonės ilgalaikei sėkmei

ESG veiksniai gali turėti įtakos įmonės ilgalaikei sėkmei labai įvairiais būdais. Pavyzdžiui, aplinkosauga gali padėti įmonėms sumažinti išlaidas – mažesnės CO2 emisijos dažnai reiškia ir mažesnes išlaidas energijai. Tvarumo srityje pažengusios įmonės dažnai gali džiaugtis ir geresne reputacija, didesniu atsparumu krizėms. Įdirbis socialinės atsakomybės srityje padeda pritraukti talentų ir išlaikyti esamą komandą. Valdysenos srities pasiekimai lemia efektyvesnį rizikų valdymą, tikslų pasiekimą ir tiesiog didesnę vertę akcininkams.

ESG tampa svarbiu investicijų kriterijumi

Įdirbis ESG srityje taip pat tampa vis svarbesniu kriterijumi investuotojams. Vis labiau vertinamos įmonės, kurios veikia tvariai ir atsakingai – investavimas į ESG pažangą leidžia ir patiems investuotojams mažinti riziką, pasiekti savo tikslų ir prisidėti sprendžiant visam pasauliui aktualias globalinio atšilimo, socialines problemas.

ESG reglamentavimas Lietuvoje

Lietuvoje ESG reglamentavimas taip pat sparčiai vystosi. 2023 m. Europos Sąjunga priėmė Tvarumo ataskaitų direktyvą (CSRD), kuri įpareigoja didžiąsias įmones teikti tvarumo ataskaitas. Ši direktyva įsigalios 2026 m., o vėliau ji bus taikoma ir mažesnėms įmonėms.

ESG veiksnių vertinimo ir valdymo nauda

ESG veiksnių vertinimas ir valdymas gali suteikti įmonei daug naudos, įskaitant:

  • Sumažintą riziką
  • Pagerintą veiklos efektyvumą
  • Padidėjusią vertę akcininkams
  • Atsakingą ir tvarią veiklą
  • Geresnę reputaciją

ESG veiksniai tampa vis svarbesni verslui, investuotojams ir visuomenei. Tvarus ir atsakingas verslas gali sukurti ilgalaikę vertę visoms suinteresuotoms šalims ir prisidėti prie viso pasaulio tvarumo tikslų siekimo.

ESG tampa būtinybe.
Kaip tam pasiruošti?

„Pradedant 2025-aisiais, visos Europoje veikiančios didesnės įmonės privalės atskleisti savo tvarumo rodiklius.“

Tomas Digaitis
Fabula ESG praktikos vadovas

Tomas-Digaitis