Ateities inžinieriaus studija

„Kauno tiltai“ kasmet samdo 18 kvalifikuotų kelių tiesimo inžinierių ir projektų vadovų, tačiau įmonė ir pramonė susiduria su vis daugiau sunkumų įdarbindami kvalifikuotą personalą. Stojančiųjų skaičius universitetinėse ir kolegijų programose kasmet mažėja. Prieš daugelį metų tai buvo populiari studijų programa Kauno kolegijoje, deja, 2017 m. ji pritraukė tik 9 studentus ir 13 studentų 2018 m. Idėja – pasiekti vaikus, prieš jiems renkantis paskutinių metų dalykus mokykloje, ir paskatinti susidomėjimą civiline ir kelių inžinerija. „Kauno tiltai“ pradėjo būrelį, skirtą 9–10 klasių moksleiviams, kuris buvo skirtas pademonstruoti, kas yra kelių inžinerija. Siekdami paskleisti šią žinią, naudojome du kanalus – „Instagram“ ir skaitmeninę reklamą TAMO el. dienyne.

Klientas
Kauno tiltai, 2019