„Olifėja“ korporacinė komunikacija

Didžiausia Lietuvos loterijų organizatorė veikia griežtai reguliuojamoje veiklos srityje. Nors bendrovė vykdo svarbią olimpinio judėjimo finansavimo misiją ir yra pavyzdingai veikiantis verslas, jos veikla buvo apaugusi nepagrįstais mitais, menkai suvokiama, maišoma su azartinių lošimų organizatorių veikla.

Agentūra atnaujino „Olifėjos“ vizualinį identitetą ir sukūrė korporacinės komunikacijos sistemą, apėmusią strategiją, žinias, kanalus, vidinius ir išorinius įvaizdžio advokatus, rėmimus, dalyvavimą asocijuotose struktūrose ir kitus elementus. ​Taip pat modernizuotas kelių loterijų identitetas, nuo nulio sukurta ir į rinka įvesta elektroninių momentinių loterijų platforma „Blitz loto“.

Tarp sprendimų priėmėjų „Olifėja“ suvokiama kaip reikšminga socialinė partnerė ir pilnai dalyvauja visuomeninėje diskusijoje dėl teisinio reglamentavimo. Visuomenei pateikti visi atsakymai dėl bendrovės istorijos, veiklos ir paskirties. Vykdoma tęstinė ir nuosekli paramos sportui komunikacija.

Klientas
„Olifėja“, 2017