Krizių komunikacijos mokymai   

Kaip bendrauti krizės metu? 

Jokia organizacija nėra apsaugota nuo iššūkių, nelaimių, sukrėtimų, o kartais – nesusipratimų, kurie gali per kelias akimirkas sugriauti viską, ką organizacija kūrė metų metus.  

Vieną dieną jūs – sėkmingai veikianti, gerbiama organizacija ar įmonė. Kitą dieną atsiduriate dėmesio, kurio visiškai nenorėjote, centre. Klaidos ar nesusipratimai, nelaimingi atsitikimai ar incidentai, stichinės nelaimės ar katastrofos – sukrėtimai gali užklupti bet kuriuo metu ir metų metus kurtą įmonės reputaciją sukrėsti iš pamatų. 

Užklausos ir komentarai ima vyti vienas kitą. Be to, kiekvienas jūsų ištartas – arba nutylėtas, laiku nepasakytas, – žodis gali būti labai svarbus kilusios audros eigai ir baigčiai, šios krizės poveikiui bendrovės ar organizacijos įvaizdžiu, reputacijai ir tolesnei veiklai. Jūsų partneriai, teisininkai, ekspertai, įvairūs visuomenės veikėjai – rodos, visi geriau už jus žino, kas vyksta ir ką reikėtų daryti, tačiau nė vienas sprendimas neatrodo teisingas.  

Ar žinote, ko pirmiausiai imtumėtės, kaip ir su kuo bendrautumėte, jeigu iš giedro dangaus staiga trenktų perkūnas? 

Krizių komunikacijos mokymai 

Šiuose mokymuose gilinamasi į bendravimo su žiniasklaida, bendrovės ar organizacijos darbuotojais ir klientais, institucijomis, visuomene ir kitomis tikslinėmis grupėmis kilus krizei. Mokymuose taikomas simuliacijos metodas: pagal unikalų scenarijų imituojama kilusi nepaprasta situacija, o dalyviai ją aptaria situaciją ir priima sprendimus – ką darytų ištikus krizei? 

Po šių mokymų: 

  • Žinosite savo pačių ir organizacijos komandos stiprybes ir trūkumus susidūrus su galimomis krizėmis 
  • Mokėsite sudėtingomis sąlygomis planuoti krizės valdymo ir komunikacijos veiksmus bei priemones 
  • Išmanysite ryšių su visuomene ir žiniasklaida principus kilus krizei  
  • Galėsite numatyti būtinas priemones, kurios leistų didinti organizacijos atsparumą galimoms krizėms 
  • Gebėsite sudėtingomis sąlygomis neprarasti pusiausvyros, išlikti dalykiški, ramūs ir susitelkę 

Pratybų programa rengiama individualiai, parenkant situacijas, su kuriomis dalyvaujanti organizacija galėtų susidurti tikrovėje. 

Simuliacijos eigai vadovauja moderatoriai. Jie dalyviams, kilusios krizės valdymo komandai, pristato situaciją – vienas kitą sekančius įvykius, apibūdinančius menamą kritinę situaciją. Moderatoriai pateikia dalyviams įvairią informaciją, pranešimus apie krizę, sukurdami realios komunikacijos krizės įspūdį. Dalyvių užduotis – kilusią krizę suvaldyti. 

Siekdami šio tikslo dalyviai atlieka individualias bei grupines užduotis, parengdami krizių komunikacijos planą, planuodami krizių valdymo priemones ir veiksmus, teikdami komentarus žiniasklaidai ir mokydamiesi vykdyti nuoseklią krizių komunikaciją, pristatydami organizacijos poziciją socialiniuose tinkluose ir pan. 

Krizių valdymo komandos veiksmai ir sprendimai aptariami, į simuliuojamą situaciją pažvelgiant iš įvairių perspektyvų, aptariant įvairius galimus sprendimus ir suteikiant dalyviams individualios krizių valdymo ir komunikacijos patirties.  

Mokymai sudaro galimybę tikrinti, kaip veikia numatyti įmonės krizių valdymo procesai, numatyti, kokių procedūrų organizacijai reikėtų imtis siekiant valdyti įvykio žalą reputacijai, prekės ženklo vertei, organizacijos veiklai ir verslui. Pratybose aptariama, kokia komunikacijos strategija galėtų būti taikoma krizės metu, kokia informacija, žinios ir pranešimai visuomenei ir žiniasklaidai turi būti pateikti. 

Po mokymų organizacijai gali būti pateikiamos krizių komunikacijos proceso tobulinimo gairės. Mokymuose įgyta patirtis sudaro pagrindą parengti arba revizuoti bendrovės krizių komunikacijos planą, įvertinti ir numatyti kitas priemones potencialiems incidentams ir krizėms išvengti. 

 Lektoriai  

Balys Narburtas
Balys Narbutas – viešojo kalbėjimo treneris, lektorius, agentūros „Fabula Rud Pedersen Group“ mokymų vadovas ir komunikacijos konsultantas. Viešosios komunikacijos srityje dirba nuo 2002 metų. Ėjęs žurnalisto, vėliau – vienos iš parlamentinių frakcijų atstovo spaudai pareigas, Balys 2007 m. prisijungė prie agentūros komandos, kur įsitraukė į mokymų ir konsultavimo veiklą. Daugelio kompleksinių ugdymo programų autorius ir įgyvendintojas, komunikacijos ir viešojo kalbėjimo ekspertas, nuolat veda mokymus bei teikia konsultacijas tiek įvairių organizacijų darbuotojams, tiek bendrovių vadovams ir visuomenės lyderiams. 

Kaip komunikacijos specialistas Balys agentūros klientus konsultuoja komunikacijos strategijos ir taktikos, korporacinės komunikacijos, krizių prevencijos ir komunikacijos klausimais. 

Viktorija Navickaitė
Viktorija Navickaitė – žurnalistė, kūrybininkė, agentūros „Fabula Rud Pedersen Group” vyresnioji projektų vadovė ir komunikacijos konsultantė. Baigusi žurnalistikos studijas Vilniaus universitete, Viktorija sukaupė solidžią žurnalistinės veiklos patirtį viename didžiausių šalies naujienų portalų „15min.lt“. Prisijungusi prie agentūros komandos ji konsultuoja „Fabula“ klientus ryšių su žiniasklaida, komunikacijos strategijos ir taktikos klausimais. Žurnalistės darbo patirtį taiko vesdama efektyvaus bendravimo su žiniasklaida seminarus. 

 Kiti mokymai